top of page

סיפור ההקמה של בית חינוך שחר בירוחם

איך הגשמנו את החלום של חינוך אחר עבור הילדים שלנו.


הכל התחיל ממשפחות, תושבות ירוחם שביקשו חינוך קצת אחר.

באמת שלא ידענו מה אנחנו רוצות. אבל ידענו שיש בחוץ הרבה ממה שקיים בירוחם.

כולנו משפחות צעירות לילדים קטנים, כולנו קוראים ושומעים מה יש במקומות אחרים, ורובנו כבר התנסינו בחינוך אחר בשלב הגנים של הילדים שלנו.

וכך התכנסנו משפחות מכל הגוונים בירוחם - מסורתיות, דתיות וחילוניות - לתהליך שלא ידענו מה הוא צופן לנו. קראנו, העמקנו, ביררנו. טיילנו בכל הארץ על מנת להכיר מודלים וגישות פדגוגיות שונות. חקרנו כל גישה ושיתפנו את כל מי שבחרו להצטרף. במקביל התחלנו לבנות את הקשר שלנו עם הרשות המקומית ומשרד החינוך וראינו איך החלום מתחיל אט אט להתגשם.

את הגישה המונטסורית הכרנו תוך כדי התהליך. חלקנו כלל לא היו בטוחים שזו הגישה הנכונה. אך בזכות המחקר המעמיק שעשינו וההכרות שלנו עם ירוחם והמשפחות שהרכיבו את הקבוצה, הבנו שזו הגישה שהכי תתאים לנו. בחרנו ליישם את הגישה באופן מלא וידענו שזה יקח זמן להטמיע את העקרונות שלה בקרב המשפחות ואנשי החינוך עצמם. לשמחתנו גייסנו לשורותינו את מובילת הגישה בארץ, דנה נגלר שמלווה את בית הספר עוד לפני הקמתו ותוך כדי ותמשיך ללוות אותנו גם בשנה הבאה, הן בהכשרת המורים והן בסדר היום של הכיתות.


לא ויתרנו לעצמנו גם כשהיו אתגרים גדולים בדרך. לא ויתרנו כי ידענו שאנחנו רוצים לייצר אלטרנטיבה ולהוסיף אותה למה שכבר קיים בירוחם. נשאלנו לא פעם - בשביל מה בכלל צריך עוד בית ספר בירוחם?

תמיד ענינו - איך עדיין אין עוד בית ספר בירוחם!


חינוך אחר נתפס לעיתים כאליטיסטי ופריביליגי. לנו היה ברור שאנחנו רוצים חינוך ציבורי שבו ההורים לא יצטרכו לשלם מעבר למה שמקובל בשאר בתי הספר בירוחם. זהו אחד מאבני היסוד שלנו, יחד עם הגישה המונטסורית, השילוב בין הזרמים ביהדות והקשר לסביבה והקהילה. מבחינתנו בית החינוך "שחר" פתוח לכל משפחה שחפצה בו ומאמינה כי הוא המתאים לילדיה.


על התהליך כולו עוד נרחיב בהמשך. הוא כל כך ארוך וכנראה שיש צורך לחלק אותו לפרקים. יש משמעות לפעולות של הורים בתוך מערכת החינוך הציבורית. ולא פעם נראה שאין בכלל סיכוי. אנחנו גילינו שיש ואפילו גילינו שמערכת החינוך עצמה מעודדת הורים ליזום יוזמות מהסוג הזה. על אף שזו גישה דיי חדשה בתוך מערכת החינוך - שותפות הורים - כולם לומדים איך להתנהל בתוך זה ותוך כדי התהליך.

המסר שלנו הוא לא לוותר על מה שלדעתכם נכון עבור הילדים שלכם. אל תחכו שמישהו אחר ירים את זה. אבל דעו שאתם לא יכולים להרים פרויקט כזה לבד ללא שותפות עם כל הגורמים. ולשותפות הזו יש משמעות לא רק בתחילת הדרך, אלא גם כאשר בית הספר קם.


אנחנו לקראת פתיחת שנת הלימודים השניה בבית החינוך שלנו ובשנת תשפ"א יצטרפו עוד 27 ילדות וילדים. חלקם אחים של ילדי המחזור החלוץ שלנו.


תגובות


bottom of page